Dne

Dne 9.a10.5.2019 neordinujeme.

V akutních případech zastupuje urol. odd. Kladno..

..


Návrhy a připomínky
zasilejte na e-mail:
chrastny@urol-chir.com