Dne 30.11.-2.12.2022 neordinujeme.

V akutních případech zastupuje urol. odd. Kladno.

E- mail. chrastny@urol-chir.com.Tel.313511094
Návrhy a připomínky
zasilejte na e-mail:
chrastny@urol-chir.com