Dne

21.a22.3.2018 neordinujeme.





V akutních případech zastupuje urol. odd. Kladno.



.





.



.


Návrhy a připomínky
zasilejte na e-mail:
chrastny@urol-chir.com