Dne 27.a 29.11.2019 neordinujeme.V akutních případech zastupuje urol. odd. Kladno..

..


Návrhy a připomínky
zasilejte na e-mail:
chrastny@urol-chir.com