MUDr. Jiří Chrastný - profesní životopis :

Profesní životopis-MUDr.Jiří Chrastný
V roce 1980 jsem ukončil Lékařskou fakultu UK v Plzni.Od roku 1980 do roku 2007 jsem pracoval na chirurgickém odd. nemocnici Rakovník. V roce 1984 jsem složil atestaci I. stupně v oboru chirurgie a v roce 1989 atestaci 2.stupně v oboru chirurgie. V roce 1993 jsem si udělal atestaci v oboru urologie. V r. 1983 jsem absolvoval 2měsíční stáž na I. chirurgické klinice se zaměřením na urologii, v roce 1989 jsem se zúčastnil 6ti týdenní stáže na Urologické klinice. V roce 1997 jsem absolovoval spec. stáž v endoskopii a r.2003 stáž v urologické sonografii rovněž na Urologické klinice v Praze. V r. 2006 jsem byl účastníkem postgraduálního kurzu v laparoskopické a robotické radikální prostatektomii v ÚVN Praha. Z oboru chirurgie jsem absolovoval stáže na odd. ortopedie a traumatologie v Kladně, na popáleninovém centru Ostravě, na odd.plastické chirurugie ruky ve Vysokém nad Jizerou, na Chirurgické klinice u Sv. Anny v Brně se zaměřením na laparoskopii v chirurgii, předatestační stáže na I. chirurgické klinice.

Jsem členem České urologické společnosti ČLS JEP a European Association of Urology.

O roku 1989 jsem pracoval jako samostatný starší chirurg a od roku 1993 navíc jako samostatně pracující urolog v nemocnici v Rakovníku do otevření své soukromé urologické a chirurgické praxe, kterou jsem zahájil 1.10.2007. Zároveň jsem si ponechal možnost operovat své pacienty na chirurgickém odd. v nemocnici v Rakovníku 1 den v týdnu.

Vlastním osvědčení k výkonu lékařské praxe v oboru urologie a chirurgie od České lékařské společnosti a specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru chirurgie a urologie od MZ, diplom celoživotního vzdělávání lékařů, osvědčení k výkonu soukromé praxe v oboru chirurgie a urologie od ČLK., jsem držitelem primářské licence v oboru chirurgie a urologie.

Mým cílem v soukromé praxi je poskytovat kvalitní a komplexní urologickou péči všem pacientům, kteří o to projeví zájem. Navíc provádím veškeré ambulantní chirurgické výkony. Rád bych každému pacientovi ve své ordinaci věnoval dostatek času, jelikož jsem přesvědčen, že kromě odborných předpokladů i přístup lékaře k pacientovi má na průběh léčby významný vliv.

Těším se na setkání s vámi. MUDr.Jiří Chrastný

 

Sestra Ing. Jaroslava Kozáková :

Absolvovala čtyřletou zdravotní školu s maturitou, specializaci zdravotnictví v oboru instrumentářka. Praxe u lůžka v nemocnici 12 let. Na operačním sále 22 let jako instrumentářka a vrchní sestra operačních sálů 1 rok. V r.2009 ukončila vysokoškolské studium na ZČU Plzeň,kde získala titul Bc. V roce 2012 ukončila vysokoškolské studium na fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, kde získala titul Ing.

zpět na úvodní stránku